Injektion af binyrebarkhormon:

binyrebarkhormon-injektioner anvendes oftest til kroniske, langvarige overbelastningsskader. Stoffet anvendes for at afkorte aflastningsperioden, således at tilstanden falder hurtigere til ro og genoptræningen kan begynde.

Binyrebark hormonets hovedeffekt er at forhindre kronisk inflammation (”betændelse”) i at beskadige vævet. Det er vigtigt at du efterfølgende genoptræner (helst kontrolleret af behandler, fysioterapeut eller læge) korrekt for at forhindre tilbagefald. Såfremt genoptræningen er mangelfuld og du belaster maksimalt uden egentlig genoptræning kort efter, risikerer du at den svækkede sene brister.

Der er iblandet lokalbedøvelse i Binyrebarkhormoninjektionen. Når effekten af lokalbedøvelsen (typisk få timer) aftager kan du derfor få ondt ved indstiksstedet. Vi anbefaler f. eks Panodil eller lignende for at lindre disse smerter.  Dagen efter skal smerterne sædvanligvis være aftagende. Hvis smerterne fortsætter eller tiltager, og specielt hvis der kommer rødme og hævelse omkring injektionsstedet, skal du søge læge.

Fordele:

Injektionerne gives ultralydsvejledet for at sikre optimal placering af blokade og for at minimere risikoen for eventuelle bivirkninger.

Ved kroniske skader opstår der en inflammatorisk (formentlig nervebetinget) tilstand i vævet som udover smerte medfører svækkelse og nedsat styrke af vævet, nedsat koordination mm som kan besværliggøre genoptræningsforløbet. Binyrebark hormonets hoved effekt er således at reducere den potentielle skadelige inflammation og herved afkorte aflastningsperioden således at genoptræningen kan begynde inden tilbagevende til sportsaktivitet.

Vi anbefaler typisk 3-4 ugers pause med genoptræning inden tilbagevende til sportsaktivitet. Dette afhænger dog af den enkelte sportsgren og genoptræningsmuligheder.

Bivirkninger:

Der er en lille risiko for infektion ved indstiksstedet. I sjældne tilfælde kan denne infektion være behandlingskrævende med antibiotika. Infektioner i led er specielt alvorlige. Infektioner opstår én gang for hver 15-25.000 injektioner og risikoen nedsættes ved anvendelse af sterile teknikker og grundig afspritning før injektionen.

I sjældne tilfælde kan noget af binyrebarkhormonet sive ud i huden og herved få fedtcellerne til at ”skrumpe”. Dette kan resultere i et, lyst og forsænket område. Sædvanligvis har det kun kosmetisk betydning, giver ingen gener og vil ofte forsvinde af sig selv. Forandringen kan dog holde sig i flere år.

Ved indstikket kan nålen ramme et lille kar eller en lille nerve. Efterfølgende kan der opstå et blåt mærke eller føleforstyrrelser. Begge dele er stort set altid forbigående og uden betydning og ved at foretage injektionerne ultralydsvejledt vil risikoen for at ”ramme forkert” være minimeret maksimalt.

Man har observeret at noget af det injicerede stof kan optages i kredsløbet, der vil kunne påvirke andre dele af kroppen. Idrætsfolk med sukkersyge anbefales dog at være opmærksom på blodsukkersvingninger i det efterfølgende døgn. Enkelte har oplevet let blussen (flush) i ansigtet mens nogle kvinder har bemærket let uregelmæssighed i den første menstruation efter injektionen.

Binyrebark hormon svækker senestyrken og i dyreforsøg har man set at trækstyrken i senen er tilbage til normal efter 3-4 uger. Der er beskrevet mange enkeltstående tilfælde hvor binyrebarkhormon injektioner er en mulig årsag til senebristning. Derfor er det vigtigt at du ikke vender for hurtigt tilbage til maksimalt sportsaktivitet. Nyere videnskabelige oversigtsartikler  viser, at injektion på korrekt indikation og med korrekt teknik ikke har nogen dokumenteret skadelig virkning på sener. Injektion med binyrebarkhormon kan formentlig hindre nogle af de af inflammationen fremkaldte senebristning.

Er du elitesportsudøver er det vigtigt at du er opmærksom på at det anses som doping hvis du ikke forinden har oplyst om behandlingen til anti-doping Danmark. Det tillades at få en injektion hvis der oplyses om det ved eventuel doping kontrol. Du har selv ansvar for at oplyse om det.

Det er vigtigt at du er indforstået med disse forholdsregler inden vi behandler og at du har læst og accepteret forholdene. 

 

boesendiagnostics.dk   I   Torvegade 45, 2 sal.   I   1400 København K   I   +45 5386 5096 (ml. 16 og 18 Man og Ons)   I mb@boesendiagnostics.dk

konsultation efter aftale enten tirsdage eller torsdage  fra kl 16