Hos Boesendiagnostics nu tilbyder nyere behandlinger til patienter som vi mener kunne være kandidater til en sådan behandling. Vi må understrege at metoderne stadig må anses som eksperimentielle og kun er delvis dokumenterede med studier for og imod alle behandlingerne. Behandlingerne er ikke førstevalgs behandling for et seneproblem, men kan måske være en udvej når man føler at man har udtømt alle andre muligheder. I samråd med patienten vurderer vi om man med traditionel behandling kan tilbyde mere eller om man kan overveje een af nedenstående behandlinger.

Igennem vores forskning er vi fuldt opdaterede med teorierne bag metoderne og rent praktisk er vi personligt oplært af de læger som har “introduceret/ opfundet” behandlingerne.High volume injection: HVI


En af de nye behandlingsmetoder til behandling af kroniske seneskader er indsprøjtning af relativt store voluminer af væske (40- 50 ml isotont saltvand, hvoraf de første 10 ml indholder lokalbedøvelse samt en lille koncentration af steroid). Metoden anvendes i England, hvor man med stor succes har behandlet mere end 2000 seneskader. En af fordelene er at metoden tillader, at man kort tid efter injektionen belaster vævet. Det giver god mulighed for aktiv efterbehandling.


Sclerosing Therapy (sklerosering)


Forskning viser at når en sene er “syg” så er den fyldt med unormal karindvækst. sammen med disse kar løber nerver som giver den velkendte smerte for patienten. Ved hjælp af ultralydsvejledte injektioner kan man “slukke” for disse nye kar og samtidig ødelægge nerverne

til den syge del af senen. Metoden sklerosering er udviklet i Sverige og anvendes mest i vores nabolande sverige og Norge..


ACP/PRP- injections  (blodplade -injektioner):

Dette er en metode som mest har slået an hos professionelle idrætsudøvere, især i fodbold og cykelverdenen. Metoden anvendes især til fibersprængninger og akutte seneskader (delvise rupturer) mens metoden er mere tvivlsom ved kroniske seneproblemer. Ved hjælp af en blodprøve fra patienten selv kan man oprense blodet og udvinde pladerigt plasma (Platelet rich plasma, PRP). PRP opnås ved at tappe 10-12 ml af patients eget blod, centrifugere blodet og evt. efterbehandle dette. Herefter indsprøjtes PRP , ultralydsvejledt, direkte i det irriterede væv.